Bescherming tegen Coccidiose door vaccinatie

Het doel van coccidiose-vaccinatie is het opbouwen van een vroege bescherming en zo bijdragen aan een optimale darmgezondheid op vleeskuiken-en koppelniveau; juist wanneer dit het meest nodig is tijdens de ronde. Hoe gezonder de darmen, des te beter de voeropname en hoe beter de prestaties van uw vleeskuikenkoppel.

COCCIDIOSE? GOED, BETER, BEST… 

Coccidiose is al zo oud als de weg naar Rome. Coccidiose beïnvloedt de diergezondheid, het dierenwelzijn, bederft het werkplezier en veroorzaakt economische schade. Uitroeiing van deze darmparasiet is geen optie, maar de impact van een infectie is gelukkig wel te beperken.

Makkelijk en effectief sprayvaccineren met de ‘entbubbel’


Om een sprayvaccinatie in de vleeskuikenstal zo goed mogelijk uit te voeren, is het belangrijk dat alle kuikens dicht op elkaar zitten. Er zijn verschillende manieren om dit te doen zoals bijvoorbeeld in de kratjes zelf of met papier. Vleeskuikenhouder Kees Nuijten uit Made bedacht zelf een speciale vaccinatiezone, de zogenaamde ‘entbubbel’.  Weten hoe? Bekijk dan snel deze video:

VACCINEREN TEGEN COCCIDIOSE? LET OP DE JUISTE KUIKENTEMPERATUUR EN KUIKENACTIVITEIT!

Gaat u vaccineren tegen coccidiose, dan heeft u actieve kuikens nodig om poetsgedrag te bevorderen, zodat de kuikens het vaccin kunnen opnemen. Een goed kuiken is actief, gezond, beweeglijk, heeft de juiste lichaamstemperatuur en heeft voldoende licht in de stal voor een optimale activiteit. Door deze omstandigheden te optimaliseren wordt het poetsgedrag bevorderd en opname van het vaccin bij uw gevaccineerde koppel gestimuleerd. Weten wat nog meer belangrijk is?

Efficiente en duurzame bestrijding van coccidiose? Dat wilt u toch ook?

Anticoccidiosemiddelen in het voeder bieden in principe een makkelijke vorm van coccidiosepreventie. Echter zijn alle bestaande substanties al tientallen jaren in gebruik en hebben heel wat coccidiosestammen resistentie of verminderde gevoeligheid tegen anticoccidiosemiddelen ontwikkeld. Bij aanwezigheid van een resistente stam treden vaak klinische doorbraken van coccidiose op, eventueel met verhoogde sterfte. Bij infectie met een verminderd gevoelige stam kunnen klinische symptomen of sterfte uitblijven maar treden lagere voeropname, verhoogde voederconversies en ondermaatse gewichten op. Verliezen door ziekte, sterfte, slechte prestaties en herhaalde behandelingen wegen zwaar op de financiële balans van een bedrijf. Vaak groeit dit uit tot een bedrijfsprobleem.

DATA HONGER! DE BESTE VOORBEREIDING OP EEN NIEUWE RONDE

Wat doet u met de data die u van uw koppels verzamelt?

Niets of iets?

Niet alle afwijkingen in uw koppel springen direct in het oog,  daarom is het van belang om een afwijking in context te plaatsen. Via evaluatie en het verzamelen van data kun je achterhalen of er iets gaande is met de koppelgezondheid door de data te vergelijken met de normen van de fokkerij-organisatie en resultaten van eerdere rondes.

Weten of dit voor u ook handig is voor het optimaal functioneren van uw kippen?Kees Nuijten: “Ik houd door coccidiose vaccinatie onderaan de streep meer over”

Vleeskuikenhouder Kees Nuijten loopt graag voorop en raadt coccidiose-vaccinatie van harte aan. Voornaamste redenen? “Goede voorspelbaarheid, minder afkeur en kippen die het gewoon prima doen. Zeker waar het gaat om de voorspelbaarheid van het gewicht van mijn kippen draagt Coccidiose-vaccinatie bij aan een goede voorspelbaarheid en minder afkeur. Kwaliteit blijft van belang en onderaan de streep blijft ermeer over. Dat willen we toch allemaal?”

Ziektenbeelden coccidiose, herkent u ze?

Download onderstaande factsheet en kom meer te weten.

Waarom vaccineren tegen coccidiose?

De ziekte coccidiose wordt veroorzaakt door de parasiet Eimeria. Coccidiose-vaccinatie is erop gericht om kuikens een goede bescherming te bieden, voordat er problemen veroorzaakt kunnen worden door Eimeria-veldstammen. Kuikens worden door vaccinatie al vroeg in hun leven op een gecontroleerde en uniforme manier in contact gebracht met Eimeria-parasieten, waardoor hun impact op de darmgezondheid beperkt wordt. Minimaliseer de impact van coccidiose om een maximale prestatie te bereiken!

Wat zit er in een coccidiose-vaccin?

Een coccidiose-vaccin bevat gesporuleerde oöcysten (“rijpe eitjes”) van verschillende Eimeria-soorten. De oöcysten in het vaccin zijn afkomstig van speciaal geselecteerde vaccinstammen. Deze vaccinstammen hebben een kortere levenscyclus, waardoor er minder darmcellen beschadigd worden in vergelijking tot veldstammen. Daarnaast zijn vaccinstammen in minder grote aantallen aanwezig in de darmen. Vleeskuikens bouwen na vaccinatie een weerstand op tegen coccidiose, met positieve effecten op de darmgezondheid en dagelijkse groei.

Hoe werkt een coccidiose-vaccin?

Coccidiose-vaccinatie is eigenlijk een heel natuurlijk proces: na toediening doorlopen de vaccinstammen dezelfde weg door het maagdarmstelsel als veldstammen. Dit gebeurt op een gecontroleerde manier met speciaal geselecteerde vaccinstammen, zodat er snel een goede weerstand opgebouwd kan worden. De vaccinstammen doorlopen sneller en in kleinere aantallen hun levenscyclus dan de veldstammen, waardoor de nadelige impact op de darmgezondheid minimaal. Er wordt weerstand opgebouwd voordat de veldstammen in grote getalen aanwezig zijn. Net zoals bij een natuurlijke infectie met veldstammen is het voor een goede levenslange immuniteit belangrijk dat de vaccinstammen meerdere keren opgenomen en uitgescheiden worden door het kuiken.

Hoe wordt een coccidiose-vaccin toegediend?

Bij coccidiose-vaccinatie is het van belang dat het vaccin op een gecontroleerde en uniforme manier wordt toegediend. Er zijn verschillende vaccinatiemethoden die gebruikt kunnen worden:

  • Sprayen van eendagskuikens
  • Sprayen op het voer
  • Via het drinkwater

Coccidiose-vaccins worden meestal als sprayvaccin toegediend aan eendagskuikens.

BELANGRIJK!
Als u tegen coccidiose vaccineert gebruik dan voer zonder coccidiostatica. De coccidiostatica remmen de ontwikkeling van de vaccinstammen en daardoor kan geen immuniteit worden opgebouwd

Pikgedrag kuikens na coccidiose vaccinatie met een kleurstof