MSD Animal Health in De Bilt

Update 3 februari 2023

Dit is de allerlaatste digitale update van de constructie werkzaamheden bij ons. Veel activiteiten zijn in afrondende fase en we zijn de losse punten aan het wegwerken zoals plaatsen van hekwerken, sedum dak installeren en groenvoorziening aanbrengen. Om die reden is het dan ook weinig zinvol om deze beperkte werkzaamheden nog periodiek te updaten.

De website zal na deze update niet verder meer geupdated worden.

Constructie planning

Voor een zo’n zorgvuldige mogelijke realisatiefase houden we omwonenden voor en tijdens de geplande activiteiten op de hoogte. Hiervoor hebben we een apart overzicht op deze website die we tweewekelijks updaten en waar de belangrijkste geplande activiteiten voor de komende 4 weken worden weergegeven.

Werkzaamheden vinden plaats tussen 8:00 – 17:00 uur (binneninstallatie vindt mogelijk tot 19:00 uur plaats). Op zaterdagen wordt er regelmatig van ~09:00 – 15:00 uur gewerkt, zoveel mogelijk binnen.

Klik op onderstaande afbeelding voor een uitvergroting van de tabel.

Groen = afgerond

Disclaimer: planning is ter indicatie en kan door onvoorziene of veranderende omstandigheden afwijken.


Overall planning bouw

Let op: Dit is een indicatieve planning en kan wegens omstandigheden wijzigen.

Plannen

Onze plannen in De Bilt zijn gericht op verbetering van ons huidige terrein, niet op het uitbreiden van de bebouwing. We richten ons huidige terrein opnieuw in om efficiënter te kunnen werken en om bestaande knelpunten rondom parkeren, geluid en transportbewegingen weg te halen. Alle vergunningen zijn verleend voor de diverse onderdelen van het project. De huidige status van het project is:

Ambachtstraat 2-4: Productie gebouw

 • Inmiddels zijn alle installaties in het productiegebouw opgestart en draait de fabriek “stationair”. We zijn nu bezig om het gebouw te kwalificeren voor productie. Dit betekent dat we allerlei testen moeten uitvoeren om aan te tonen dat het gebouw voldoet aan onze kwaliteits-, maar ook veiligheidseisen.
 • Op het binnenterrein start men in week 6 met het aanbrengen van de groenvoorzieningen aan de “Akkerzijde” en de “Troelstrawegzijde”. Vervolgens zullen we nog 3 bomen plaatsen bij het parkeerterrein en ook daar de restant groenvoorzieningen afronden.

Ambachtstraat 5: Nieuwe kantoor

 • Het kantoor is volledig in gebruik genomen
 • De vergunning voor de erfafscheiding aan de Looydijkzijde is verleend en het hekwerk is hiervoor besteld. Deze was gepland in wk47, maar doordat men een verkeerde heitechniek gebruikte, hebben we dit gestopt. We zijn nu het plan aan het herzien. Helaas is er nog geen update qua planning. Een herzien plan is nu ook afgekeurd. We houden contact met het aanspreekpunt van belanghebbenden over de planning.

Ambachtstraat 8 / Troelstraweg 49A: Parkeerterrein en ondergrondse sprinkler tank

 • De sprinkler tank zit volledig in de grond en wordt nu qua techniek afgewerkt.
 • We zijn in wk5 gestart met het straatwerk voor de parkeerplaats en dit zal enkele weken in beslag nemen. Als laatst komt er dan nog een fietsenstalling en slagboom en worden er enkele bomen geplaatst vanuit de herplantplicht die we hebben als gevolg van het verwijderen van de bomen die daar stonden.

Algemeen:

 • In de plannen houden we rekening met de wensen in de omgeving wat betreft groenvoorziening, aanzicht en straatbeeld. Een paar voorbeelden die we meenemen:
 • In de plannen houden we rekening met een grotere afstand tot de erfgrens.
 • Het nieuwe gebouw op het huidige terrein krijgt een groen dak (een schuin dak begroeid met groen/planten).
 • Nieuwe groenvoorzieningen rondom het terrein waar mogelijk.

De huidige situatie
(klik op de afbeelding voor een uitvergroot beeld)

De geplande situatie Let op: het ontwerp voor Ambachtstraat 5 is nog niet definitief.
(klik op de afbeelding voor een uitvergroting met legenda)

Recente verbeteringen

Los van bovengenoemde plannen hebben we een aantal plannen uitgevoerd die op korte termijnbestaande knelpunten hebben weggenomen waaronder de parkeerdruk in de straat; geluidsoverlast door activiteiten op de binnenplaats; en transportbewegingen. Op basis van de gesprekken met buurtbewoners hebben we op een aantal knelpunten direct actie ondernomen.

Parkeerdruk:

 • een deel van het personeel parkeert tegenwoordig bij de kerk (Laan 1813). Wij merken (en krijgen ook de feedback vanuit de bewoners groep) dat er minder parkeerdruk in de buurt is, maar het blijft voorlopig nog altijd dagelijks een aandachtspunt. We blijven hier ook bij onze medewerkers en contractors op toezien.
 • Ons parkeerterrein zal naar verwachting Q1 2023 gereed zijn
 • Geluid:
 • De nieuwe ingang voor personeel is helemaal gereed en verplaatst naar de straatkant waardoor er minder personeelsbewegingen op het binnenterrein zijn.Transport van karren op het binnenterrein is er niet meer. Alles gaat nu binnen de gebouwen, op het afval na.
 • De stikstoftank op de binnenplaats is verwijderd waardoor er geen geluid meer komt van het vullen van en werken met de stikstoftank en op het binnenterrein.
 • De huidige containers zijn in oktober 2020 vervangen door perscontainers die veel minder vaak verwisseld hoeven te worden. Helaas maken we nu tijdelijk weer gebruik van de gewone containers omdat de infrastructuur en straatwerk op het binnenterrein helemaal aangepakt moet worden en ook voor de bouw van het kantoor moesten we aparte containers neerzetten ivm regelgeving.
 • Per oktober 2022 zit als onse peroneel in ons nieuwe pand op Ambachtstraat 5.
 • Diverse gebouwen  en installaties worden specifiek aangepast of geluidswerend bekleed (pompen bijvoorbeeld).
 • Transport:
 • Het transport van vrachtwagens wordt continu bekeken en hier vinden al positieve ontwikkelingen plaats. Er worden al kleinere vrachtwagens ingezet en ook het aantal transporten daalt. Ook hier is de feedback vanuit de bewonersgroep dat dit zichtbaar is. Dit blijft een continu proces voor ons om te blijven optimaliseren. Wel hebben we in de bouwfase nog extra verkeer voor aanlevering van materialen.
 • Door de nieuwe stikstoftank (aan de straat) en de perscontainers hebben we per november 2020 nogmaals het aantal transporten met 3 per week verminderd

Omdat wij als bedrijf ook verder willen verduurzamen, zijn we naast de bovenstaande maatregelen bezig om te kijken of wij over kunnen stappen op elektrische en kleinere vrachtwagens.

Voor verdere vragen of toelichting kunt u ons gerust benaderen.

Mocht u vragen of suggesties hebben, dan kunt u altijd contact opnemen.

Foto’s over de voortgang van de bouw

3D voorbeelden van het eindresultaat