Algemene leveringsvoorwaarden / General Purchasing Conditions

Onze inkoopafdeling in Boxmeer koopt voor de verschillende MSD Animal Health-bedrijven in Nederland. Raadpleeg het bijgevoegde pdf-bestand voor onze algemene inkoopvoorwaarden.

Our purchasing departments in Boxmeer is buying for our several MSD Animal Health legal entities in The Netherlands. Please find our General Purchasing conditions in the attached pdf file.